Brno

Zabezpečovací systémy

Společná televizní anténa

Společné Televizní Antény (STA) také nezůstaly svým vývojem pozadu za současnými technologiemi. V minulosti byla sice určitá stagnace v tomto oboru, ale dnes je situace jiná.
Na trhu je široký sortiment prvků pro vybudování kvalitní a spolehlivé STA pro příjem digitální televize.

Televizní anténa

Instalace

Instalaci lze řešit hned několika způsoby. Postup instalace by měl v první fázi opět začínat návrhem (pokud již není zpracovaná projektová dokumentace), kde všude v objektu budou zásuvky STA rozmístěny. Od toho se odvíjí další práce - zatrubkování, zatažení kabelů, montáž anténního stožáru a nakonec osazení technologiemi.

Jedním ze způsobů provedení instalace je vedení pouze jedné větve kabelu (od zásuvky k další zásuvce atd.).

Toto řešení je úsporné, co se týká kabeláže a trubkování ale nevýhoda je v tom, že co se tzv. "pustí" na vstup, to je na všech zásuvkách STA.

Tento způsob řešení je více vhodný při rekonstrukcích STA ve starších domech, kde stávající trubkování nedovolí (úzký profil trubky pro kabel) použití zatažení více kabelů současně.

Rekonstrukce staré STA

Při rekonstrukci staré STA původně pro analogový příjem, lze v některých případech využít stávajícího kabelového rozvodu, ale tohle řešení bychom doporučili jen v nejvyšší nouzi. Staré kabely většinou již nesplňují kmitočtové nároky hlavně vyššího TV pásma (týká se cca od 50 kanálu a výše). Technicky lze tento problém  určitým způsobem vyřešit, ale výsledek nemusí být nejlepší a s výhledem do budocnosti je to řešení jen dočasné.

Dále je také možné zvolit variantu, kdy převedeme jen určité TV programy z digitálních paketů na analogový signál v pásmu UHF do nižších kanálů. Výhoda je - není potřeba pro starší TV přijímače Set Top Box a lze využít starý TV rozvod.  Nevýhodou je, že není možný příjem všech nabízených programů a při zprovoznění dalšího digitálního paketu není možné přijímat bez dalšího opětovného zásahu do STA žádný program z nového paketu.
Toto řešení je relativně levné, ale jsou zde výrazná omezení.

Nový televizní rozvod

Dalším způsobem, kdy instalujeme nový televizní rozvod, je vhodné ke každé TV zásuvce přivést samostatný kabel. Tyto kabely soustředit do jednoho místa, jde většinou o technologickou místnost. Neměli bychom opomenout hlavní přívod ze satelitní antény, TV antény pro pozemní příjem a přívod pro kabelovou TV. Pro každý zdroj signálu přivádíme samostatný kabel.

Satelitní anténa

Dále je vhodné přivést ještě koaxiální kabel od záznamového zařízení kamerového systému (pokud je v objektu instalován nebo se do budoucna uvažuje o jeho zřízení).
Vždy je lépe mít přivedené "nějaké kabely na víc".
V rozestavěné budově není problém cokoliv "dotáhnout", ale v již hotové a obývané budově se jedná téměř vždy o problém (neprostupné trubky plné kabelů, nebo v daném místě nejsou vůbec).
Tohle vždy naruší chod domácnosti nebo firemní provoz a tyto "dodělávky" jsou dražší, než když se při stavbě "nějaká ta rezerva" provede.

Pokud zvolíme tento typ instalace STA, je možné do každé jednotlivé zásuvky "poslat" signál, který potřebujeme, např. do všech zásuvek signál z pozemní TV antény, do dvou zásuvek přidat signál DVBS ( satelit ) a do jedné (nebo více) zásuvek signál z kamerového systému.

Tento stručný popis instalace by měl posloužit jako základní orientace při požadavku na rekonstrukci nebo vybudování nové STA. Pro více informací je opět možné využít kontaktů na úvodní stránce nebo přímo využít formuláře k danému tématu na každé stránce.