Brno

Zabezpečovací systémy

Protipožární zabezpečení

Elektronické protipožární systémy

Elektronické protipožární systémy (EPS) se většinou instalují na větší objekty (výrobní haly, muzea, knihovny, hotely), kde mají za úkol střežit všechny prostory pro případ vzniku požáru.

Jedná se o samostatný systém složený z čidel a ústředny, která má neustále pod kontrolou stav čidel v celém objektu. Čidla mohou být různá, reagující na kouř, zvýšení teploty nad běžný limit okolí (lze nastavit), plynová čidla (používají se většinou v kotelnách), která mohou reagovat na různé druhy plynů nebo spalin - u těchto čidel je důležité také to, že mohou reagovat rychleji než dojde např. k otravě člověka nebezpečnými spalinami.

Čidlo kouře

Instalace systému

Pro instalaci těchto systémů platí prakticky stejná pravidla, jako pro instalaci EZS, jen s tím rozdílem, že není potřebné přivádět kabely ke každému čidlu samostatně, ale čidla jsou zapojena v tzv. smyčce (uzavřený okruh) a používají se speciální kabely, odolávající vysoké teplotě, případně po určitou dobu i přímému působení ohně. Tyto systémy jsou také v bezdrátovém provedení.

Funkce ústředny

Samotná ústředna trvale kontroluje stav celé smyčky, při jakékoliv změně (rozpojení, změna odporu atd.) okamžitě hlásí technickou závadu (ve velmi rizikových prostorách může vyhlásit ostrý poplach). Dále má ústředna trvale pod dohledem stav všech čidel (každé čidlo má svoji jedinečnou adresu) a opět jakékoli vybočení z nastaveného "normálu" je okamžitě vyhodnoceno jako technická závada nebo požární poplach.

Tyto informace sleduje stálá obsluha (většinou ostraha objektu, recepční v hotelu) nebo mohou být tyto informace předávány přímo na Hasiče nebo jiné osoby pověřené sledováním tohoto systému.

Ústředna disponuje mnoha programovatelnými výstupy, které při vyhlášení poplachu okamžitě sepnou výstražné sirény, mohou spínat ventilační klapky s ventilátory, které odvádí kouř z prostor objektu, dále také mohou zablokovat protipožární dveře a naopak uvolnit dveře (jinak trvale zavřené) na evakuační cestě z objektu. Variant je opět mnoho, vše záleží vždy na konkrétním objektu nebo prostoru.

Ústředna Jablotron JA-106KR-3G

Výpadek proudu není problém

Zálohování ústředny je dostačně dimenzovaným akumulátorem a v případě výpadku napájení 230V je opět vyhlášena technická závada, aby mohla obsluha okamžitě reagovat.

Jedna z našich instalací tohoto systému je na brněnském hotelu Pegas, kde jsou čidla, kromě jiných prostor, také na všech pokojích, takže hosté tohoto hotelu mohou mít klidný spánek. (v celém hotelu je zákaz kouření, kromě vyhrazených prostor). Součástí tohoto hotelu je i pivovar, který je samozřejmě také tímto systémem ochráněn.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Tolik asi stručně k systémům EPS, které montujeme v oblasti Brno a okolí. Hledáte-li protipožární zabezpečení Brno neváhejte nás kontaktovat.