Brno

Zabezpečovací systémy

POBOČKOVÉ TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY

Pobočkové telefonní ústředny v posledních letech prošly mnoha změnami. Tento článek pojednává o pobočkových ústřednách (PBÚ) jako samostatném systému.

Pobočkovou telefonní ústřednu je možné v současné době také vytvořit virtuálně - pomocí technických prostředků IP telefonie, těchto systémů využívají spíše velké firmy s mnoha pobočkami po celé republice. Tahle varianta bude objasněna v samostatném článku.

Systémy PBÚ jsou tvořeny vlastní telefonní ústřednou, dnes již téměř výhradně digitální, rozvodným vedením a koncovými telefonními přístroji.

Telefonní ústředna s rozvodným vedením

Co je pobočková ústředna?

Pobočková ústředna je ve své podstatě "počítač", který má v sobě vložen základní firmaware (program pro základní fungování TÚ), zajišťující spuštění systému a obslužný software (program s mnoha možnostmi nastavení TÚ).

V základním režimu je většina ústředen ihned po spuštění schopna svojí funkce, ale pro dokonalé přizpůsobení pro daný účel je nutno ji naprogramovat.

Programování ústředny

Programování ústředny předchází porada se zákazníkem, který si určí, co která vnitřní linka bude moci provádět (volání do veřejné sítě, otevírání vstupních dveří objektu, ovládání místního rozhlasu a mnoho dalších funkcí).

Dále se také určí, dle počtu příchozích veřejných linek, kam která linka bude vyzvánět v příchozím volání, kam se bude přesměrovávat volání v případě nepřítomnosti, popř. je možné ihned příchozímu volajícímu zákazníkovi předložit automatickou nabídku, kde si sám zvolí, co v daný okamžik požaduje, nebo vyčká přihlášení operátorky.

Možnosti programování a služeb ústředny je nepřeberné množství a není vždy nutné je všechny okamžitě využívat. Telefonní ústředny jsou modulární konstrukce (stavebnice), takže je možné potřebnými moduly ústřednu dovybavit později při požadavku na využívání dalších služeb.

Provedení ústředen bývá v několika variantách - upevněním na zeď, postavením na podlahu (větší a těžší ústředny) nebo přímo určené pro montáž do datových rozvaděčů (Rack skříní).

Datový rozvaděč

Přenašeče veřejných linek

Další výbavou ústředen jsou tzv. přenašeče veřejných linek. Jsou to moduly určené pro připojení linek od různých operátorů (O2, mobilní operátoři, operátoři IP telefonie aj.). Tyto moduly přenašečů volíme dle toho, se kterými operátory máme smlouvu. Např. můžeme mít jednu linku přivedenou od O2, dvě linky IP operátora a 3 ks SIM karet od každého mobilního operátora.

Tohle vše je dobré mít na mysli již při objednávání telefonní ústředny, tak aby bylo možné ústřednu vybavit patřičnými moduly. Dále bychom měli určit, pro kolik osob budeme požadovat pobočkovou linku, respektive, kolika pobočkovými linkami bude ústředna disponovat (např. 4 / 28 nebo více), kde 4 znamená počet vstupních (veřejných) linek a 28 počet pobočkových linek. Dle těchto požadavků se opět TÚ vybaví počtem modulů. 

Moduly pro připojení veřejných linek

Modulů pro připojení veřejných linek je více (např. ISDN, analogový, IP, GSM), výstupní pobočkové linky jsou většinou 2 druhy - analogové, pro připojení běžných telefonů (pevných nebo bezdrátových) a systémové (digitální) pro připojení systémových telefonních přístrojů (velice komfortní telefony využívající mnoho doplňkových služeb). Zde je nutné upozornit na jednu důležitou věc - nelze kombinovat systémové telefony různých ústředen a výrobců mezi sebou !

Některé pobočkové ústředny mohou obsahovat ještě širší varianty vnitřních linek - ISDN, IP. 

Nastavení ústředny pro volání v odchozím směru

Nastavení ústředny pro volání v odchozím směru (tzv. "volání ven") skýtá opět mnoho kombinací, všechny zde uvést ani nelze a řeší se vždy přímo při instalaci u zákazníka, většinoub se provádějí další změny již za provozu, kdy se vlastní činností dochází na vhodnější doladění ústředny (toto je samozřejmě zdarma a součástí instalace TÚ).

Jen námatkou lze uvést základní funkce odchozího volání, kde je možné naprogramováním v ústředně určit, které volání "půjde ven" např. přes linku O2, nebo některého mobilního operátora na základě voleného čísla - ústředna sama rozhodne nejlevnější způsob volání. Pro důležité osoby neplatí omezení žádná, tzn. volá do sítě T-Mobile, ale ta je obsazená, ústředna automaticky zvolí druhý nejlevnější způsob, např. přes linku Vodafone.

Priority jak odchozích volání tak příchozích volání lze nastavit pro každou vnitřní linku samostatně nebo je vložit do skupin.

Ovládání výstupů ústředny

Výstupy ústředny lze ovládat přímo z telefonního přístroje další zařízení, např. komunikovat s hláskou u vchodu, otevřít vstupní dveře, případně pojezdovou bránu pro vjezd vozidel a další připojená zařízení. Toto lze zajistit i "na dálku", kdy pomocí kamerového systému můžeme sledovat, kdo právě přijíždí do objektu a současně z mobilního telefonu pomocí pobočkové ústředny komunikovat s osobou u vjezdu pomocí hlásky a následně opět z mobilního telefonu bránu otevřít.

Rozvody pro telefonní přípojky

Rozvody pro telefonní přípojky nemusí splňovat tak přísná kriteria, jako je datová síť, proto lze s výhodou využít (pokud existuje) stávající telefonní rozvod, měl by být ale v dobrém stavu. Jestliže se jedná o nový objekt, kde se vše buduje nové, tak v tomto případě lze s výhodou využít strukturované kabeláže, kde předem již počítáme, kam telefonní linky budou zavedeny a volíme další datavou zásuvku pro telefon.
V nouzi lze 1 datovou zásuvku rozbočit až na 4 telefonní analogové linky.

Telefonní přístroje, jak již bylo zmíněno, můžeme použít dle vlasního výběru a vkusu. Analogové telefony mohou být drátové, bezdrátové s dosahem cca 50m v běžné budově (železobeton výrazně snižuje dosah). Tyto přístroje nejsou nijak vázané na zvolený typ ústředny.

Jiná situace je ve výběru systémových telefonů, kde výrobce konkrétního typu ústředny může nabízet jen určitý počet druhů přístrojů, např. 3 "dizajnové" varianty nebo menší rozdíly ve vybavení a komfortu telefonů.

Na závěr

Na závěr bych již jen zmínil, že jedna z velice kvalitních pobočkových ústředen pochází od českého výrobce, firmy 2N, která má již dlouhodobou tradici na českém i zahraničním trhu a stále si drží vysoký standard jak v ústřednách, tak i doplňcích pro tyto systémy.