Brno

Zabezpečovací systémy

Informační technologie - datové rozvody

Informační technologie (IT) je velice široký pojem, zahrnující v sobě prakticky mnoho odvětví.

Tento článek se zabývá vybudováním datových rozvodů (strukturovaná kabeláž) a vším co s tím souvisí.

Instalace strukturované kabeláže

Instalaci strukturované kabeláže by mělo v první řadě především předcházet dokonalé zmapování všech prostor objektu, kde se má síť nacházet a to i s výhledem na budoucnost. V již hotové a funkční síti se rozšíření o další porty (1 port = 1 datová zásuvka) ve většině případů provádí velmi obtížně, někdy s částečným narušením provozu v síti a v některých případech to není možné vůbec. Situace se řeší různým větvením sítě přidáváním dalšího switche, tím se sice získá několik dalších portů, ale vždy na úkor datové propustnosti sítě v této větvi.

Switch

Nové stavby

U nových staveb je třeba mít již předem vše připravené, kde a kolik portů bude. Většinou tohle řeší projekt, ale i do hotového projektu je lépe udělat změny ještě před začátkem "trubkování" pro přívody kabelů. Ke každému portu je nutný 1 samostatný kabel.

UTP kabel

Tuto přípravu instalace není dobré podcenit, je lépe porty přivést i tam, kde nebudou ihned využity, většinou "jejich čas v budoucnu přijde"!

Předimenzovaná kabeláž v počátku instalace vyjde sice "o něco dráž", ale v konečném důsledku mnohem levněji, než když se zakrátko po instalaci musí síť rozšiřovat a jsou to vždy komplikace - viz výše.

Instalace kabeláže

Starší objekty

V objektu (starší domy nebo výrobní haly apod), kde není možné provést zasekání a uložení trubek do zdi, se toto řeší rozvodem po povrchu v lištách.
Ve výrobních halách provedení v lištách není z estetického důvodu tolik na závadu, ale pokud se jedná o prostory kanceláří, je potřebné zvážit, kudy lišty povedou.

Montáž datových rozvodů v hale

Lišty pro datové rozvody

V sortimentu lišt pro datové kabely je v současné době velký výběr a výrobci nabízejí tzv. ucelený program, kde jde o kompletní příslušenství, různé krytky, přechodky a "krabice" pro montáž zásuvek. Zde je také nutné zdůraznit, že souběžně s datovou sítí je potřeba vybudovat rozvod 230V sítě. Na jednu datovou zásuvku cca 2 zásuvky 230V.

Lišty pro datové rozvody mají více komor, tudíž lze 230V síť vést v jednom lištovém bloku. Provední těchto lišt je již na slušné estetické úrovní, např. provedení pomocí parapetních žlabů, kde se všechny zásuvky nacházejí nad úrovní stolů a není tak nutné složité připojování přístrojů. Opět záleží na prostředí s hlediska estetiky jaké provedení zvolíme.

Zatažení kabelů

Když máme zatrubkováno nebo zalištováno, přistupuje se k zatažení kabelů, kde, jak již bylo zmíněno, ke každému portu přivádíme 1 kabel, na konci této fáze se může sejít v technologické místnosti na jednom místě např. i 100 kabelů (více nebo méně), to již záleží na velikosti dané sítě.

Po té následuje již vlastní kompletace rozvodů - měla by se provádět v již dokončené stavbě s ohledem na prašnost!

Kompletace

Kompletace zahrnuje montáž všech datových zásuvek v jednotlivých místnostech, halách atd. Současně probíhají práce na datovém rozvaděči, kde se osazují všechny kabely na patch panely, ty se po dokončení připojení kabelů upevní v rozvaděči (Racku) na určené pozice. I toto  většinou řeší projektová dokumentace. Dále je možné osadit police, ventilátory (nahoře i vespod skříně) a další doplňky.

Upevnění v racku

Tímto je dokončena montáž datových rozvodů, ale zbývá ještě jedna, velmi důležitá součást a tou je změření celé sítě na maximální propustnost dat v kategorii 6. Provádí se speciálním měřícím přístrojem, kterému "neujde" sebemenší chyba, ke které došlo při kompletaci.
Po odstranění chyb a měření je vydán měřící protokol a tímto je pasivní část sítě hotová.

Uvedení sítě do provozu

Dalším krokem je již uvedení sítě do provozu. Na jednotlivé porty lze připojit veškeré zařízení, které má ethernetové rozhraní. Připojit lze samozřejmě také pobočkovou telefonní ústřednu a telefonní přístroje, IP kamery atd.

V datovém rozvaděči lze namontovat a propojit veškeré aktivní prvky - Router, switche, optické převodníky, servery a další potřebná zařízení pro chod místní datové sítě.

Aktivní prvky

To je opět jen ve stručnosti, jak probíhá montáž datových rozvodů od samého začátku až po předání uživateli k bezchybnému provozu.

V případě zájmu o provedení montáže jsou k dispozici kontakty, kde se dozvíte další, pro vás jistě důležité informace.