Brno

Zabezpečovací systémy

Domací telefony a videotelefony

Domácí telefony a videotelefony jsou instalovány nebo se instalují ve většině obytných domů, firemních prostorách nebo prostě tam, kde je potřebná místní komunikace. Většinou je toto zařízení spojeno s elektrickým otevíráním dveří.

Na výběr je mnoho kompletů domácích telefonů různých výrobců od nejjednodušších po kvalitní videotelefony.

Většina domácích telefonů (DT) potřebují ke své instalaci vícežilové kabely, záleží na počtu telefonů, ale na trhu jsou i digitální systémy, kterým stačí k propojení všech přístrojů jen 1 pár (2 vodiče).

Montáž domácích telefonů v novostavbách

Pokud se jedná o novou instalaci, tak se kabeláž DT provádí v souběhu s ostatními rozvody slaboproudu (EZS, EPS, atd.). Po té následuje vlastní kompletace - montáž přístrojů DT, zvonkového tabla, napájecího zdroje a dalších součástí.

Zvonkové tablo

Elektronická hláska

Montáž domácích telefonů ve starších domech

Složitější situace nastává při rekonstrukci starých rozvodů DT. Jestliže jsou staré rozvody v trubkách ve zdi a je možné tyto vodiče vyměnit za nové kabely, je sice instalace náročnější, ale pořád je zde záruka bezproblémové instalace a budoucího provozu.

Nové kabely

Pokud starou kabeláž vyměnit nelze, není v trubkách, ale pod omítkou nebo jsou trubky neprůchodné, je nutné zvážit variantu, zdali se pokusíme využít staré vodiče ( ne vždy úspěšně ) a zde nastává problém - konečná instalace nemusí být spolehlivá a 100% funkční.

V tomto případě lze volit variantu provedení kabeláže v lištách po povrchu. Možné je také nový rozvod "zasekat" a zatrubkovat. Tuto instalaci je již lépe spojit s celkovou rekonstrukcí všech slabo i silnoproudých rozvodů.

Jedním z řešení je také ve starém rozvodu vyhledat dva vodiče, které jsou v pořádku a použít digitální systém DT. V této variantě je sice dražší volba digitálního systému DT, ale uspoří se na rozvodném vedení.

Pokud uvažujeme o instalaci videotelefonů ( ať jednoho nebo více ), vždy bychom měli počítat s novou kabeláží, jen tak lze zaručit bezproblémovou instalaci a následně také dlouhodobý provoz bez závad.

Zajistíme kompabilitu celého systému

Pro kvalitní provoz systému DT je nutné vždy použít stejný typ ( nebo kompatibilní typy doporučené výrobcem ) všech zařízení v systému - telefony, napájecí zdroj a
zvonkové tablo s elektronickou hláskou.

Pro narušení chodu DT stačí, když v celém funkčním systému, kdokoli vymění telefonní přístroj za jiný, nekompatibilní typ a tímto může vyřadit a většinou také vyřadí celý systém z provozu natolik, že není možné např. z telefonu hovořit do hlásky ke vstupním dveřím a mnoho dalších závad. Dopátrat se příčiny v takto "postiženém" systému je někdy nemožné (pokud jsou ještě mezi sebou "prohozené", špatně zapojené vodiče), je nutné takový nefunkční systém komletně rozpojit, znovu vyhledat všechny vodiče a poté opět postupně zapojovat a zkoušet. Oprava je potom vícenásobně náročnější (a někdy i dražší), než vlastní nová instalace.

Proto by do systému měl zasahovat vždy člověk, který přesně ví, co provádí a zná co a jak zapojit!

Systémy je možné i zkombinovat tak ( záleží na výrobci ), že část telefonů je v běžném provedení a část mohou být videotelefony.

Videotelefon

Zde opět záleží na požadavcích uživatele, dle kterých se navrhne nejvhodnější zařízení, zkompletuje, nainstaluje a uvede do provozu.

Záruka 3 roky

Poskytujeme 3 letou záruční lhůtu, pokud nedojde k zásahu do zařízení nepovolanou osobou.