Domací telefony a videotelefony

Domácí telefony a videotelefony jsou instalovány nebo se instalují ve většině obytných domů, firemních prostorách nebo prostě tam, kde je potřebná místní komunikace. Většinou je toto zařízení spojeno s elektrickým otevíráním dveří.

Na výběr je mnoho kompletů domácích telefonů různých výrobců od nejjednodušších po kvalitní videotelefony.

Většina domácích telefonů ( DT ) potřebují ke své instalaci vícežilové kabely, záleží na počtu telefonů, ale na trhu jsou i digitální systémy, kterým stačí k propojení všech přístrojů jen 1 pár ( 2 vodiče ).

Montáž domácích telefonů v novostavbách

Pokud se jedná o novou instalaci, tak se kabeláž DT provádí v souběhu s ostatními rozvody slaboproudu ( EZS, EPS, atd. ). Po té následuje vlastní kompletace - montáž přístrojů DT, zvonkového tabla, napájecího zdroje a dalších součástí.

Zvonkové tablo Elektronická hláska

Montáž domácích telefonů ve starších domech

Složitější situace nastává při rekonstrukci starých rozvodů DT. Jestliže jsou staré rozvody v trubkách ve zdi a je možné tyto vodiče vyměnit za nové kabely, je sice instalace náročnější, ale pořád je zde záruka bezproblémové instalace a budoucího provozu.

Nové kabely

Pokud starou kabeláž vyměnit nelze, není v trubkách, ale pod omítkou nebo jsou trubky neprůchodné, je nutné zvážit variantu, zdali se pokusíme využít staré vodiče ( ne vždy úspěšně ) a zde nastává problém - konečná instalace nemusí být spolehlivá a 100% funkční.

V tomto případě lze volit variantu provedení kabeláže v lištách po povrchu. Možné je také nový rozvod "zasekat" a zatrubkovat. Tuto instalaci je již lépe spojit s celkovou rekonstrukcí všech slabo i silnoproudých rozvodů.

Jedním z řešení je také ve starém rozvodu vyhledat dva vodiče, které jsou v pořádku a použít digitální systém DT. V této variantě je sice dražší volba digitálního systému DT, ale uspoří se na rozvodném vedení.

Pokud uvažujeme o instalaci videotelefonů ( ať jednoho nebo více ), vždy bychom měli počítat s novou kabeláží, jen tak lze zaručit bezproblémovou instalaci a následně také dlouhodobý provoz bez závad.

Zajistíme kompabilitu celého systému

Pro kvalitní provoz systému DT je nutné vždy použít stejný typ ( nebo kompatibilní typy doporučené výrobcem ) všech zařízení v systému - telefony, napájecí zdroj a
zvonkové tablo s elektronickou hláskou.

Pro narušení chodu DT stačí, když v celém funkčním systému, kdokoli vymění telefonní přístroj za jiný, nekompatibilní typ a tímto může vyřadit a většinou také vyřadí celý systém z provozu natolik, že není možné např. z telefonu hovořit do hlásky ke vstupním dveřím a mnoho dalších závad. Dopátrat se příčiny v takto "postiženém" systému je někdy nemožné ( pokud jsou ještě mezi sebou "prohozené", špatně zapojené vodiče ), je nutné takový nefunkční systém komletně rozpojit, znovu vyhledat všechny vodiče a poté opět postupně zapojovat a zkoušet. Oprava je potom vícenásobně náročnější ( a někdy i dražší ), než vlastní nová instalace.

Proto by do systému měl zasahovat vždy člověk, který přesně ví, co provádí a zná co a jak zapojit!

Systémy je možné i zkombinovat tak ( záleží na výrobci ), že část telefonů je v běžném provedení a část mohou být videotelefony.

Videotelefon

Zde opět záleží na požadavcích uživatele, dle kterých se navrhne nejvhodnější zařízení, zkompletuje, nainstaluje a uvede do provozu.

Záruka 3 roky

Poskytujeme 3 letou záruční lhůtu, pokud nedojde k zásahu do zařízení nepovolanou osobou.