Brno

Zabezpečovací systémy

ŠKOLNÍ HODINY A ROZHLAS

Školní hodiny (jednotný čas) a školní rozhlas jsou nedílnou součástí snad každé školy.

Analogový jednotný čas pro školyInstalaci školních hodin můžeme provést několika způsoby. Jedním ze způsobů je řízení všech podružných hodin z jediného místa pomocí matečních hodin, v současnosti již v elektronické podobě, řízené signálem DCF (dálkové řízení hodin signálem z radiového vysílače), který zajišťuje naprosto přesný chod hodin.

Elektronické mateční hodiny

Tyto hodiny svým výstupem  řídí všechny podružné hodiny v budově a zároveň dalším výstupem spouští školní zvonek (gong aj.). Spínání zvonku lze provést i manuálně tlačítkem, když potřebujeme spustit zvonek mimo daný program, který je uložen v matečních hodinách.

Školní zvonek

Podružné hodiny

Podružné hodiny mohou být v provedení analogovém ( kruhový číselník ), řízené polarizovaným napájením 24V/6mA na jedny hodiny. Řídící impulz přichází po 1 minutě a je přiváděn po dvoudrátové smyčce.
Mateční hodiny lze zálohovat akumulátorem pro zajištění chodu podružných hodin i v případě výpadku napájení 230V.

Další provedení je číslicové ("digitální"), kde jsou hodiny řízeny z matečních hodin dvoudrátovou sériovou linkou, do které jsou vysílány digitální časové informace. Každé podružné hodiny mají samostatné napájení ze sítě 230V (galvanicky oddělené od sériové linky) a nejsou žádným způsobem zálohované. V případě výpadku napájení 230V hodiny "zhasnou". Po obnovení napájení hodiny okamžitě načtou data ze sériové linky a během 1s opět zobrazují přesný čas.
Tyto hodiny musí mít ke své činnosti mateční hodiny, nejsou v provedení pro samostatný provoz.

Digitální hodiny

Dalším typem jsou digitální hodiny samostaně napájené i řízené, tudíž není potřebné k těmto hodinám přivádět řídící linku a pořizovat mateční hodiny.
Toto řešení je vhodné v případě, kdy není možné vybudovat systém jednotného času pomocí matečních hodin. Také je možné těmito hodinami doplnit již stávající jednotný čas a umístit je tam, kde není možné linku pro řízení hodin přivést.

Pokud se provádí celková rekonstrukce budovy školy, kde se zřizují veškeré slaboproudé rozvody, je vhodnější použít systém jednotného času, tj. rozvést linku všude, kde hodiny mají být. Toto většinou již řeší projektová dokumentace.

Školní rozhlas prošel také určitým vývojem, ale princip zůstává stejný. Jeho instalace je nejen nutná ve školách, ale musí být instalován i v nových rozsáhlých veřejných budovách z důvodu protipožární bezpečnosti jako evakuační rozhlas.

Místní rozhlas

Místní rozhlas (školní rozhlas) je převážně řešen 100V linkou. Instalace je provedena zpravidla třemi vodiči, kde 2 vodiče slouží pro běžný rozvod signálu přes regulátory hlasitosti k reproduktorům. Třetí vodič slouží pro nucený poslech, který je důležitý právě v případech, kdy je nutné, aby hlášení bylo přenášeno do všech reproduktorů, nezávisle na nastavení hlasitosti regulátorem. V tomto případě je hlasitost určena nastavením v rozhlasové ústředně.

Výše popsané je řešení rozhlasu pouze s jedním okruhem (linkou). Při požadavku na více linek musíme vést od rozhlasové ústředny tolik vodičů, kolik požadujeme linek v objektu.
Typickým příkladem je škola, kde je potřebné nezávisle hlásit do 1.stupně, 2.stupně, družiny atd. Rozhlasová ústředna je vybavena linkovým přepínačem, kterým lze vybrat, kam se má aktuální zpráva přenášet. V případě zapnutí nuceného poslechu jde hlášení do všech reproduktorů.

Montáž kabeláže místního rozhlasu

Pro instalaci kabeláže místního rozhlasu a jednotného času lze použít např. kabely CYKY, ale v případě instalace evakuačního rozhlasu musí být použity kabely s danou požární odolností (typ a provedení je specifikován v projektu k dané instalaci). Vedení trasy kabelů a uchycení speciálními příchytkami musí být bezpodmínečně dodrženo dle dané projektové dokumentace.

Reproduktory pro běžné vnitřní prostředí volíme dle estetického vzhledu daných prostor, mohou to být např, reproduktory pro usazení do stropních podhledů, nástěnné repro, nebo to mohou být reproskříně dřevěné pro usazení do nábytku nebo postavení na stůl. Všechny reproduktory ale musí bý určeny pro 100V rozvod.

Pro evakuační rozhlas jsou typy reproduktorů dané projektem s patřičnou požární odolností.

Rozhlasové ústředny

Rozhlasovou ústřednu zvolíme s ohledem na počet připojených reproduktorů. Při případném budoucím rozšíření je možné ústřednu dovybavit dalším výkonovým 100V zesilovačem.

Rozhlasové ústředny

Navrhneme řešení na míru

Místní rozhlas je možné rozšířit i na venkovní prostory (školní hřiště, fotbalový stadion, apod.). 100V linku lze vést na velké vzdálenosti bez znatelného úbytku napětí (signálu rozhlasu) na konci větve. Linka je také "zkratuvzdorná", tzn. při zkratu na lince nedojde k poškození výstupního zesilovače, pouze daná část větve "nehraje".

Rozhlasovou ústřednu lze vybavit běžnými audio zařízeními - CD přehrávač, MP3 přehrávač nebo propojit audio výstup z PC do rozhlasové ústředny.

Variant zapojení je mnoho, záleží na požadavcích uživatele a dle těchto požadavků se zařízení zkompletuje, nainstaluje a předá uživateli k bezchybnému provozu.