Brno

Zabezpečovací systémy

KAMEROVÉ SYSTÉMY

Kamerové systémy slouží k ochraně objektů obdobně jako EZS - Elektronické zabezpečení, je možné je i navzájem propojit pro ještě vyšší zabezpečení.

Samotný systém je složen z kamer, instalovaných na důležitých místech objektu (vně i uvnitř), kamery mohou být instalovány v celém objektu, kde nezůstane jediný prostor nestřežený.

Podle čeho vybírat kamerový systém

Výběr kamer se většinou řídí podmínkami, co která kamera má za úkol střežit. Např. pro orientační pohled si vystačíme s kamerou, která má nižší rozlišení a integrovaný objektiv, může obsahovat i infra přísvit - tzv.kompaktní kamera.

Jiná situace nastává již v místě, kde potřebujeme zajistit detailnější nebo naprosto detailní pohled (důležitý vchod do budovy, konkrétní místo - zamířené  např. na SPZ automobilu při vjezdu do chráněného areálu).

Kamery s vysokým rozlišením

Kamery s vysokým rozlišením (i HD kameru) s možností výměny objektivu, kdy se při instalaci kamery zkouší nevhodnější objektiv, kterým je možné přímo cílit na konkrétní místo (střežená kopírka, klávesnice EZS apod.), variant je mnoho.

Barevné kamery

V současné době se již používají ve většině případů kamery barevné. Je možné volit kamery s infra přísvitem, kde se při setmění nebo špatné viditelnosti aktivují infra LED diody, které zajistí i v naprosté tmě snímání prostoru, jako by byl perfektně osvětlen. Pro venkovní prostory je vhodné použít "infra děla", která zajistí přísvit v daleko větším rozsahu (např.velká dopravní křižovatka v naprosté tmě, parkoviště, prostorné skladové haly).

V nočním režimu s infra přísvitem je obraz přepnut do černobílého rozlišení, lze volit i variantu "v barvě", ale zde je toto provedení již více technicky náročnější a tím samozřejmě také dražší.

Napájení kamer

Napájení kamer může být jak přímo 220V, tak 12V (dle typu kamery), při větším počtu kamer je lépe zvolit centrální napájení s dostatečně dimenzovaným a zálohovaným zdrojem.

Samotná kamera v režimu bez infra přísvitu má spotřebu energie minimální, ale v případě aktivace infra přísvitu její spotřeba vzroste několikánásobně.

Pro instalaci tohoto systému platí obecně stejná pravidla jako u EZS. Ke každé kameře je nutné přivést kabel pro napájení kamery a kabel pro video signál.
Podle typu kamer se používá pro video signál koaxiální kabel nebo UTP kabel. U IP kamer s napájením POE si vystačíme s jedním UTP kabelem ke každé kameře.

Způsoby zpracování video signálu (obrazu kamer)

Základním zbůsobem, v případě jedné orientační kamery je to kamera + monitor bez žádného
záznamu.

V případě, kdy již systém plní ochrannou funkci je nutné obraz nějakým způsobem zaznamenávat. Dříve se používaly pomaluběžné videa VHS, to se již dnes nepoužívá.

Záznamové zařízení je možné zvolit jako samostatné, kde se signál ze všech kamer připojí na vstupy záznamového zařízení a zde se ukládá na disk (hard disk jako v PC).
Tato zařízení umožňují široké nastavení parametrů záznamu. Např. zaznamenávat, jen když je před kamerou pohyb (šetří místo na disku), vyšší komprese záznamu - šetří také místo na disku, ale obraz je již zaznamenáván v horší kvalitě (záleží na použité kompresi a kodeku), ale při dnešních kapacitách disků a jejich nízkých cenách se tento problém již moc neřeší.

Sledování kamerového systému

Výstup z tohoto zařízení je možné propojit na kontrolní monitor (ostraha objektu, recepce) a dále propojit do místního Intranetu a následně dále do Internetu.

Zabezpečení dat

Data jsou samozřejmě chráněna a kódována. Pro prohlížení obrazu z kamer je na určeném PC instalován klientský program, který má opět nastavená práva pro přístup k těmto datům - lze nastavit jiná práva pro např. majitele podniku a jiná práva pro ostrahu objektu nebo recepci.

Přes ovládací program

Prakticky lze tímto způsobem sledovat střežený objekt kdekoliv, kde je přístup k internetu, dle vybavenosti kamer lze určitou kamerou otáčet, zumovat (přiblížení objektu optickým zoomem) přímo z PC, na kterém je instalován ovládací program. Pokud je kamera vybavena mikrofonem, lze z daného prostoru přenášet i zvuk.

Přes Browser

Pro přístup k obrazovým datům není klientský software bezpodmínečně nutný, lze prohlížet i přes web browser (Internet Explorer apod.), samozřejmě po přihlášení k systému svým uživatelským kódem (ACC + PSW). Tento způsob je bezpečný, nicméně pro vyšší bezpečnost prohlížení je vhodnější použít tzv. klienta.

Přes videoserver

Další možností je propojení přímo na videoserver (většinou umístěný v technologické místnosti - "serverovně", jednodušší  řešení je s použitím IP kamer s POE ( napájení po síti ethernet), kde je signál opět ukládán na disky videoserveru a může být přímo distribuován do dalších sítí (místní nebo dále do Internetu). Pro prohlížení obrazů kamer platí totéž, jak již je uvedené výše v tomto článku.

Výstupy systému mohou ovládat další zařízení, tak, jak je uvedeno v popisu EZS, např. v nočních hodinách při pohybu před určenými kamerami rozsvícení osvětlení v celém objektu i  okolí, vyvolání ostrého poplachu atd.

Všechny tyto systémy (EZS, EPS a Kamerový systém) lze skloubit navzájem (variant je více) a tím může vzniknout velice dokonalý střežící systém, kdy prakticky narušitel nemá žádnou šanci.

Kontaktujte nás

Tohle je opět velice stručný popis možností dané zabezpečovací techniky. Více informací lze získat při zájmu o instalaci a osobním jednání.